Wieder hier

Musik: Marius Müller-Westernhagen    Text: MMW – Heuer

Dess Joahr war lang genuch,

fast ginge mer zu Bruch,

unn nur uff Kerb noch Lust

in uns’ren Träumen.

Oans wußte mer bestimmt:

de nächste Summer kimmt,

unn jetzt iss August

nicht nur in Träumen.

Mer sinn widder hier

in unser’m Revier.

War’n nie wirklich weg,

ham’ uns nur versteckt

Mer atme koan Dreck,

mer atme tief oi,

(unn) dann sinn mer uns sicher,

(widder) deho-oam zu soi!.

Dess hott uns schwer gefehlt,

unn hott uns sehr gequält,

dess woar schunn ganz schee krass.

in uns´ren Träumen.

Dann hawwe mer gelacht,

bis morjens dorchgemacht,

unn manchmol wor’s schee nass, in uns’ren Träumen.

Mer atme koan Dreck,

mer atme tief oi,

(unn) dann sinn mer uns sicher,

(widder) deho-oam zu soi!

Mer sinn widder hier

in unser’m Revier.

War’n nie wirklich weg,

ham’ uns nur versteckt.

Mer atme koan Dreck,

mer atme tief oi,

(unn) dann sinn mer uns sicher,

(widder) deho-oam zu soi!

Mer sinn widder hier

in unser’m Revier.

War’ n nie wirklich weg,

ham’ uns nur versteckt.

Mer atme koan Dreck,

mer atme tief oi,

(unn) dann sinn mer uns sicher,

(widder) deho-oam zu soi!

Mer sinn widder da –

unn jeder en Star, –

unn jeder en Held –

fer koa Geld der Welt.

Woar’n nie werklich weg, –

ham’ uns nur versteckt,

unn oans, dess iss sicher, –

mer geh’n nie widder weg. –

Mer sinn widder hier

in unser’m Revier.

War’ n nie wirklich weg,

ham’ uns nur versteckt.

Mer atme koan Dreck,

mer atme tief oi,

(unn) dann sinn mer uns sicher,

(widder) deho-oam zu soi!